خدمات

شرکت شیمی فر(شیمی ساختمان) با شعار « ما تنها فروشنده محصول نیستیم بلکه علاوه بر آن راه حل هم عرضه می کنیم » و با در اختیار داشتن نیروهای مجرب درصدد ارائه مشاوره های فنی در جهت انتخاب راه حل های مناسب و رفع مشکلات ، انتخاب صحیح محصولات و کاربرد درست آنها و پیشرفت پروژه های تعریف شده میباشد . شیمی ساختمان به مشتریان خود بدید یک دوست و شریک تجاری می نگرد، بنابراین همیشه درپی برقراری ارتباطی دراز مدت و تامین رضایت طرفین میباشد . شیمی ساختمان با اتکاء به توانمندیهای آزمایشگاهی خود از شروع همکاری تا انتهای پروژه خدمات مورد نیاز را در اختیار مشتریان خود می گذارد.