دفتر و کارخانه

1. دفتر مرکزی شرکت با فضای در حدود 300 متر مربع در بلوار میرداماد در یکی از مناطق مناسب اداری و تجاری تهران واقع شده است .
2. دفتر کارخانه بازیر بنای 500 متر مربع واقع در شهرک صنعتی سیمین دشت کرج
3. دو واحد مجزای تولید واقع در شهرک صنعتی سیمین دشت با فضای تولید 7000 متر مربع
4. آزمایشگاه های بتن ، چسب و رنگ با مساحتی در حدود 60 متر مربع