کنترل کیفیت

شرکت شیمی ساختمان با استقرار سیستم مدیریت کیفیت توانایی ره گیری محصولات خروجی خود را تا تعیین نوع مواد اولیه و شرایط تولید را دارد . محصولات تولیدی پس از انجام امور کنترل کیفی توسط آزمایشگاه و صدور مجوزهای لازم از کارخانه خارج می شوند. باتوجه به پیشرفت های روز افزون در تولید مواد شیمیایی صنعت ساختمان در جهان ، ما همیشه بدنبال ارتقاء کیفیت محصولات خود، تهیه مواد اولیه مناسب و ایجاد سازگاری بیشتر محصولات تولیدی با شرایط آب و هوایی و نیازهای موجود کشور می باشیم