گواهیها

1- شرکت شیمی فر ( شیمی ساختمان) موفق به اخذ استاندارد تولید افزودنیهای بتن ( روان کننده و فوق روان کننده ) از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران شده است . همچنین علاوه بر انجام تست های کنترل کیفی در آزمایشگاه خود ، با ارائه محصولات بصورت دوره ای به آزمایشگاههای معتبر داخلی درصدد دریافت گواهینامه و نتایج مناسب میباشد
2- دریافت گواهینامه های ISO9001:2008, ISO14001:2004, OHSAS18001:2007 از شرکت مشارکتی توف نورد ایران (TϋV NORD IRAN) در سال 1389