تماس با ما ....

دفتر مرکزی تهران
آدرس:   تهران ، بلوار میرداماد ، پلاک 242 ، طبقه دوم ، کد پستی : 1549845115
تلفن:   22263099 , 22263100 - 021
فاکس:   22260586 - 021
پست الکترونیک: info@shimisakhteman.com
تارنما (وب سایت): http://www.shimisakhteman.com

کارخانه
آدرس:   کرج ، ابتدای جاده شهریار، شهرک صنعتی سیمین دشت ،کوچه سوم شرقی
تلفن:   36670012 , 36670013 , 36670014 - 026
فاکس:   36670015 - 026
پست الکترونیک: info@shimisakhteman.com
تارنما (وب سایت): http://www.shimisakhteman.com