فهرست کل اخبار

  عنوان خبر

تاريخ

شرح >>

هفتمین همایش روز بتن

15و 16 مهرماه 1388

>>مشروح خبر

هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

3 لغایت 6 خرداد ماه 1389

>>مشروح خبر

نمایشگاه راه آهن و قطار شهری

23 لغایت 25 تیر ماه 1389

>>مشروح خبر

نمایشگاه و همایش تونل و سد ایران

5 تا 7 مهرماه 1389

>>مشروح خبر

هشتمین همایش روز بتن

15و16 مهر ماه 1389

>>مشروح خبر

نهمین همایش روز بتن و برگزاری کارگاه آموزشی

15و16 مهرماه 1390

>>مشروح خبر

دهمین همایش روز بتن و برگزاری کارگاه آموزشی

15 و 16 مهرماه 1391

>>مشروح خبر

معرفی به عنوان یکی از بزرگان رضایتمندی مشتریان

16 اسفند ماه 1391

>>مشروح خبر

معرفی شرکت به عنوان واحد نمونه کیفی استاندارد

22 مهرماه 1390

>>مشروح خبر

بازدید مدیر کل استاندارد استان البرز از شرکت شیمی ساختمان

4 شهریور ماه 1391

>>مشروح خبر

دریافت گواهینامه های ISO

12 اسفندماه 1389

>>مشروح خبر

دریافت تندیس نخستین همایش بزرگان صنایع

بهمن ماه 1389

>>مشروح خبر

<< برگشت